תקרות מס ואחרות - 2022

שכר ממוצע במשק (שמ"ב)

10,551 ש"ח

תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה

4,326 לחודש / 51,911 לשנה

20.5% * 2* שמ"ב

תקרת הפקדה מוכרת למעביד על תגמולי מעביד

1,978 ש"ח

7.5% X 2.5 X שמ"ב
(2.5 X שמ"ב = 26,378).

מעליה יש לזקוף הכנסה לעובד

תקרת הפקדה מוכרת לפיצויים

34,900 ש"ח

הפקדה שנתית,

מעל סכום זה יש לזקוף כהכנסה לעובד

תקרת שכר להפקדה מוכרת לפיצויים לחבר בעל שליטה

12,640 ש"ח

הפקדה מעל 8.33% משכר זה לא תוכר למעסיק

תקרת הכנסה לקרן השתלמות לשכיר

15,712 ש"ח

הפקדה של מעל 10% משכר זה תחשב הפקדה לא מוטבת

קצבה מזערית

4,606 ש"ח

מעל סכום זה ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה

תקרת הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי

270,000 ש"ח בשנה

תקרת הפקדה מותרת לניכוי לקרן השתלמות לעצמאי

12,150 ש"ח

4.5% מתוך 270,000 ש"ח

תקרת הפקדה מוטבת לעצמאי לקרן השתלמות

18,960 ש"ח בשנה

הרווחים מהפקדה זו פטורים ממס רווח הון

תקרת פטור מענק פרישה

12,640 ש"ח לכל שנת עבודה

במקרה מוות התקרה כפולה (25,280 ש"ח)

תקרת הכנסה מזכה לשכיר

8,900 ש"ח

ממנה ניתן לקבל הטבת זיכוי

הפקדה מירבית לשכיר ממנה ניתן זיכוי במס

623 ש"ח

= 8,900 * 7%

זיכוי מירבי לשכיר

218 ש"ח

= 8,900 * 7% * 35%

תקרה נוספת להפקדה לשכיר בעל שכר לא מבוטח

8,900 ש"ח

ממנה ניתן לקבל הטבות ניכוי וזיכוי על שכר לא מבוטח

הכנסה מירבית מותרת לניכוי לפי סעיף 47

22,250 ש"ח

מעל הכנסה זו לא ניתן לדרוש הטבת ניכוי על שכר לא מבוטח

הפקדה שמגדירה עמית מוטב

1,688 ש"ח

מי שהפקידו לו לתכנית לקצבה לפחות 16% משמ"ב

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי

213,600 שנתי (17,800 חודשי)

על הפקדות של 16.5% ממנה ניתן לקבל הטבות מס, כלומר עד הפקדת 35,244 בשנה.

תקרת הפקדת חובה לעצמאי

897 בחודש | 10,762 בשנה

4.45% מהכנסה עד מחצית משמ"ב + 12.55% מהכנסה בין מחצית שמ"ב לשמ"ב

תקרת קצבה מזכה

8,660 ש"ח

על 52% ממנה ניתן לקבל פטור

אחוז הפטור על קצבה מזכה

52%

35% אם לא נמשכו מענקים פטורים, 17% לא מותנים,

יעלו שוב ב 2025

יתרת הון פטורה

810,576 ש"ח

סכום פטור ממס שניתן למשיכה הונית למי שצבר קצבה מזערית.

8,660 X 52% X 180 (מקדם המרה להון)

תקרת הפטור מקצבה מזכה

4,503 ש"ח

52% מתוך 8,660 ש"ח

סכום צבירה מזערי

95,718 ש"ח

אם כל הסכומים בתכניות הפנסיוניות בגיל פרישה חובה (67) נמוכים מסכום זה – ניתן למשוך כסכום חד פעמי

תקרת הפקדה לקופ"ג להשקעה

72,616 ש"ח

לאדם לשנה