מדיניות פרטיות

כגוף פיננסי מוביל ומקצועי, אנו מחויבים לפרטיות וסודיות המידע שלכם

לכן, לעולם לא נעביר את המידע שלכם לאף גורם, או צד שלישי, ללא הסכמה מפורשת מכם.