בכירים, דירקטורים ובעלי שליטה
43815867 - silhouette group of business people meeting concept

בכירים, דירקטורים ובעלי שליטה

במסגרת הפעילות במחלקה זו אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים הפיננסים והפנסיוניים ומשמשים כ"מנהל הכלכלי האישי" של הלקוח. השירות כולל ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות,…