מחלקת בכירים, דירקטורים ובעלי שליטה

במסגרת הפעילות במחלקה זו אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים הפיננסים והפנסיוניים ומשמשים כ "מנהל הכלכלי האישי" של הלקוח.

השירות כולל: ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות, גיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך. 

השירות נעשה בהתאם לגישת הניהול ההוליסטי לנכסי לקוח, שמטרתה לזהות את הצרכים המשתנים והסיכונים להם חשופים הלקוחות לאורך זמן ולהתאים להם את הפתרונות האופטימליים, לכן גם הנכסים הפנסיוניים מהווים נדבך חשוב בניתוח לשם קבלת ההחלטות. גישה זו מגובה במגוון שירותים משלימים לבחירה אישית.

אנחנו ב"טרפז" נעזור לך למפות את הסיכונים העיקריים העומדים בפנייך ובפני משפחתך ונגבש איתך את מסגרת ניהול הסיכונים המתאימה לך. אנו נדע להציע לך גידורי סיכונים שונים ולא צפויים כגון הגנות כספיות מפני מקרי מוות, אובדן כושר עבודה, סיכוני בריאות ושאר רעות חולות לא עלינו.
כל השירותים, מכל היצרנים, מוצגים לבחירתך, הלקוח ומספקים לך ולמשפחתך מעטפת פתרונות אופטימאליים על פי צרכיכם, כך מובטח לכם ליווי מקצועי ומותאם אישית לאורך השנים.

שירותים לבכירים, נושאי משרה ובעלי הון

במסגרת שירות זה אנו מלווים את קבלת ההחלטות ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של הלקוח.

שירותים כוללים: ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות – גיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו.
לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך.

ליווי מקיף וצמוד

השירות ילווה בפגישות ושיחות תקופתיות עם לקוחות חברת "טרפז", במהלכן תיבחן אסטרטגיית הפעולה המתאימה ויבחרו הפתרונות האופטימליים לצרכי ורצון הלקוחות וכן ביצוע שינויים במידת הצורך. בניית אסטרטגיות השקעה בהתאם לצרכי הלקוחות בשילוב בין כלל גופי ההשקעה והמוצרים. בחירת תוכניות השקעה, ביצועי קיזוז ותכנון מס נכון, בניית אסטרטגיית השקעה לרבדים שונים (פרישה, ילדים , השקעות שונות וכו'). את ייעוץ המס יבצע רו"ח / יועץ מס מוסמך בשת"פ עם BDO.
נושא משרה הינו, בין היתר, חבר דירקטוריון, המנכ"ל והמנהלים הכפופים למנכ"ל. דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה, אף אם תוארו שונה. על פי סעיף 254א' לחוק החברות נושא משרה חב חובת אמונים לחברה וינהג בתום לב ויפעל לטובתה ובמיוחד, נושא המשרה צריך להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים.
במהלך חיינו אנו הולכים וצוברים כספים בתכניות פיננסיות שונות ומגוונות כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, פנסיה, חסכונות לילדים, תיקי השקעות בבנק או בבתי השקעות, ניירות ערך, נדל"ן תכנון המס בגינם ועוד. למען האמת, רובנו לא ממש מבינים מה הקשר בין האפיקים … איך יותר נכון לנהל את כספינו ? מה רמת הסיכון שכדאי לקחת בכל שלב בחיים? ומה בכלל קורה עם כל הכסף שלנו שמפוזר לעיתים בבנקים, בחברות הביטוח, בבתי השקעות ? תכנון פיננסי אישי יראה לכם את הדרך הנכונה ביותר לארגון , ניהול והתאמת כל התכניות , לתא המשפחתי והאישי שלכם .
נושאי משרה בכל סוגי התאגידים חשופים לתביעות רבות במהלך כהונתם. על נושא המשרה חלות חובות המוגדרות בחוק: חובת זהירות, חובת אמונים וכן חובות ספציפיות כגון איסור ניגוד עניינים, איסור תחרות עם החברה, פרסום התשקיף בחברות ציבוריות ועוד. חובות אלה עלולות לחשוף את נושא המשרה בפני תביעה אישית במהלך הניהול השוטף של החברה כמו גם באירועים ספציפיים בגין נושאי תביעה מגוונים. החל ממצג שווא בהודעה לבורסה או אי פרסום אזהרת רווח ועד לתביעות הנובעות ממסגרת יחסי העבודה, חקירות ועוד. בתי המשפט מרחיבים את האחריות האישית המוטלת על נושאי המשרה בתאגיד, ולכן יותר ויותר תביעות מוגשות לא רק כנגד התאגיד עצמו, אלא גם כנגד נושאי המשרה באופן אישי. חובות נושא המשרה חלות כלפי מגוון רחב של תובעים פוטנציאליים, ביניהם התאגיד עצמו, בעלי מניות, עובדים, ספקים, לקוחות, שכנים לעסק, בנקים וספקי אשראי, הרשות לניירות ערך, מס הכנסה, המשרד לאיכות הסביבה, הממונה על ההגבלים העסקיים ועוד גופים רבים אחרים.

מעוניינים במידע נוסף לגבי השירותים עבור בכירים, דירקטורים ובעלי שליטה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם